آدرس کانال تلگرام دانشگاه آذرآبادگان

t.me/azarabadegan1385

 

ثبت نام ترم تابستان سالتحصیلی 96-95

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‏رساند با توجه به آغاز ثبت نام ترم تابستان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،  دانشجویان ترم آخر  ( دانشجویانی که حداکثر دارای 30 واحد جهت دانش آموختگی دارند و می توانند6 واحد در ترم تابستان و 24 واحد در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96  انتخاب نموده و فارغ ‏التحصیل شوند) در صورت تمایل نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد بشرح ذیل اقدام نمایند : 

1.        دانشجویانی که تمایل به اخذ دروس پروژه و کارآموزی دارند می‏رساند دروس مذبور در موسسه ارائه گردیده و متقاضیان می‏توانند از مورخ 96/04/19 لغایت 96/04/23  نسبت به انتخاب واحد از طریق سیستم مدیریت آموزشی اقدام نمایند. 

2.       دانشجویانی که تمایل به اخذ دروسی به غیر از پروژه و کارآموزی دارند می‏توانند با آگاهی کامل از زمان ثبت نام و همچنین دروس ارائه شده  در دانشگاه ارومیه و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی  نسبت به دریافت معرفی ‏نامه از آموزش موسسه اقدام و نسبت به ثبت نام عمل نمایند .

3.      دانشجویانی که دارای 8 واحد جهت فارغ التحصیلی می‏باشند می‏توانند با تایید گروه آموزشی واحدهای مذکور را در نیمسال تابستان اخذ نمایند.

 

آموزش

96/04/19